Kurs Radiooperatora SRC

Jednodniowy kurs radiooperatora SRC oparty na  sprawdzonym programie szkoleniowym Royal Yachting Association. Program przewiduje 7 godzin intensywnych zajęć, podczas których będzie można zdobyć  wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi radia VHF z DSC i systemu GMDSS. Na koniec zajęć zostanie przeprowadzony egzamin w formie testu.

Przebieg zajęć:

W momencie zapisu na kurs uczestnik otrzymuje skrypt w formacie PDF. Znajdują się w nim ważne informacje z którymi należy zapoznać się jeszcze przed szkoleniem (m. in. alfabet fonetyczny oraz podstawowe zwroty i sformułowania w języku angielskim). Zajęcia składają się z dużej ilości praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem ośmiu radioodbiorników VHF Standard Horizon. Każdy uczestnik w trakcie zajęć otrzyma na własność książkę RYA VHF Radio (inc.GMDSS).

Egzamin sprawdzający:

Egzamin odbywa się na zakończenie zajęć. Jest to test złożony z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru. Treść pytań dotyczy wyłącznie zagadnień omawianych i ćwiczonych w trakcie zajęć. Wyniki znane są zaraz po zakończeniu egzaminu.

Najbliższy termin szkolenia: 14 stycznia (niedziela) godz. 10 – 27

Dlaczego my?

Program szkolenia (radiooperator SRC) zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

 • Podstawowe informacje o systemie GMDSS, jego elementach składowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach;
 • Przepisy i regulacje radiowe;
 • Obsługę morskiego odbiornika VHF wyposażonego w DSC;
 • Język używany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny;
 • Poprawne używanie kanałów;
 • Wysyłanie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY);
 • Wysyłanie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN);
 • Rutynowe rozmowy z innymi jednostkami;
 • Wykorzystanie funkcji DSC w niebezpieczeństwie oraz w rutynowych wywołaniach

Nasze atuty:

 • Grupy maksymalnie 12-osobowe,
 • 10 radioodbiorników morskich VHF (praktycznie jedno urządzenie dla uczestnika),
 • Radioodbiornik VHF ręczny,
 • Atrapa radiopławy EPIRB,
 • Atrapa transpondera radarowego SART,
 • Wysoki profesjonalizm,
 • Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznego skryptu.

Cena: 350 PLN

 

Miejsce: Poznań

 

Do pierwszego szkolenia:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Zarezerwuj miejsce na kursie.

 

Najbliższy termin szkolenia: 02.03.2018 (piątek) godz. 16:00-22:00

Cena brutto 350 PLN zawiera:

 • szkolenie według programu RYA,
 • skrypt elektroniczny.

Opłata  egzaminacyjna oraz za wydanie certyfikatu: 290 PLN (60 GBP) płatna dodatkowo gotówką na miejscu, po zdanym egzaminie.

Cena nie zawiera książki RYA VHF Radio incl. GMDSS – cena 50 PLN

Certyfikat: Short Range Certificate RYA Po zaliczeniu kursu i egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo operatora SRC. Dokument Maritime Radio Operator Certificate of Competence –  Short Range Certificate wydawany jest przez Royal Yachting Association w imieniu Martime and Coastguard Agency na podstawie międzynarodowej konwencji. Świadectwo operatora SRC jest drugim, po patencie żeglarskim, dokumentem niezbędnym do prowadzenia jachtu morskiego. Wiele państw (np. Chorwacja, Polska) wymaga, aby na jachcie choć jedna osoba posiadała ten dokument.